Menu

Terénní služba

Je nejvíce využívanou službou, kterou poskytujeme. Převážná většina úkonů je prováděna ve všední dny v čase od 06.00 do 15.30 hod. Služba je ale zajištěna také odpolední směnou, nejdéle do 22:00 hod od pondělí do pátku, soboty, neděle od 06:00 do 21:00 hod, výjimečně do 22:00 hod.

Klientům jsou poskytovány služby spojené s péčí o vlastní osobu jako je podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, dopomoc při pohybu po bytě a přesunech na lůžko nebo vozík atd., viz.vyhláška 505/2006 Sb.

Velká část péčí je soustředěna na pomoc při osobní hygieně – sprchování, koupele, mytí vlasů, ale rovněž pomoc při použití WC. Využívané jsou také nákupy, uklidy a doprovody k lékaři a na úřady, aj.

Rovněž je využíván rozvoz obědů. Odběr stravy je zajištěn ve všední dny ze školní jídelny ZŠ Zachar v Kroměříži.. O víkendech zajišťuje stravu firma CibaCar Kroměříž. Mimo školních prázdnin je výběr ze tří jídel. Strava je kvalitní pod dozorem hygienika, je dodávaná ve velké porci. Rozvoz stravy je prováděn v termojídlonosičích, které zajišťují potřebnou teplotu stravy. Jídlonosič je možné si pronajmout od poskytovatele za částku 50,-Kč měsíčně 2ks jídlonosičů. Veškeré informace jsou poskytnuty telefonicky na tel: 573 341 700, 777 749 027, nebo e-mail: pecovatelska1@seznam.cz, pecovatelska11@seznam.cz.

Je pravdou, že za rozvoz oběda účtujeme 25,- Kč za den, ale oběd Vám doneseme až do bytu. Pokud o to požádáte, provedeme kontrolu, zda je klient v pořádku. Nejednou se stalo, že pečovatelky volaly klientovi lékaře, či mu pomáhaly pokud upadl atd.

Někteří klienti jsou vcelku soběstační, ale nemají už dost sil, aby si doma sami uklidili. Takže využívají našich služeb k zajištění úklidu, nákupu, praní a žehlení. Klienty doprovázíme k lékaři, na úřady a další instituce.

Všechny úkony jsou účtovány po minutách. Čas poskytnutých úkonů musí pečovatelka s klientem odsouhlasit. Vyúčtování obdržíte jednou měsíčně.

Náklady spojené s poskytnutím služby bývají pokryty z příspěvku na péči (bezmocnost), o který klient může požádat. Před poskytováním služby, než je sepsána smlouva o jejim poskytování, nevybíráme žádné poplatky, veškerá potřebná zjištění provádímě na vlastní náklady, sepsání smlouvy je zdarma, nevyžadujeme lékařské zprávy ani doporučení od lékařů. Písemnousti vedené u zájemce a následně klienta jsou žadateli - klientovi předkládány k přečtení a podepsání. 

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. více informací (PDF)

Souhlasím