Menu

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. je neziskovou organizací, která vznikla v roce 2005 vyčleněním ze Sociálních služeb města Kroměříže.

Naším veřejným závazkem je: Pečovat a pomáhat.

Služby jsou v tuto chvíli poskytovány v rozsahu terénní pečovatelské služby.

Co poskytujeme?

 • pomáháme při úkonech osobní hygieny,
 • pomáháme při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla, léků, oblékání atd.),
 • pomáháme se zajišťováním chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní),
 • poskytujeme základní sociální poradenství,
 • zajišťujeme koupání nebo sprchování klientů ve středisku osobní hygieny na Nitranské ulici v Kroměříži,
 • zajišťujeme dovoz obědů a další služby, podle sazebníku úkonů.

Komu poskytujeme služby?

 • klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s trojčaty a vícerčaty na základě písemné smlouvy

Za kolik?

 • výše uvedení klienti mohou čerpat služby dle ceníku sestaveného na základě vyhlášky 505/2006 Sb., což jsou služby dotované MPSV, Zlínským krajem,  městem Kroměříž, městem Morkovice-Slížany a obcí Tlumačov,
 • fakultativní úkony jsou hrazeny klientem ve výši přímých nákladů bez dotace.

Kde služby poskytujeme?

 • převážně v domácnostech klientů, v prostředí, na které jsou zvyklí a cití se v něm bezpečně,
 • na středisku osobní hygieny na Nitranské ulici 4091-2, kde se provádí koupele, sprchování,
 • Kroměříž a okolí, Tlumačov, mikroregion Morkovsko.

Poslání

 • Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.
 • Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., Nitranská 4091-2 Kroměříž, (dále PS z.ú.) má jako své poslání u poskytovaných teréních a ambulantních služeb v zajištění takového rozsahu a formy pomoci a podpory, aby byla zachována lidská důstojnost osob. V rozsahu  individuálně stanovených potřeb osob, musí působit aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat k činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování, dodržuje lidská práva a základní svobody osob. Při tomto poskytuje zdarma základní sociální poradenství.

  Služby jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří sice žijí ve vlastních domácnostech, u rodiny, příbuzných, ale nejsou schopni bez pomoci jiné osoby zvládnout běžnou péči o vlastní osobu, zajistit chod domácnosti nebo udržet si kontakt se společenským prostředím. Dále je služba určena rodinám s dítětem/dětmi – u rodin, v nichž se narodila trojčata a vícerčata.

  Chceme podpořit snahu uživatele vést běžný samostatný život v domácím prostředí. Uživatelům, kteří jsou aktuálně v nepříznivé sociální situaci poskytujeme bezplatně informace
  v rozsahu základního poradenství. Uživatel si následně vybere službu (pečovatelskou službu terénní, ambulantní, případně kombinaci služeb), rozsah podpory a dohodne si frekvenci
  a termín poskytování dle možností poskytovatele.

  Rozsah podpory je průběžně přizpůsobován aktuálnímu stavu, individuálním potřebám a přáním uživatele, přičemž je kladen důraz na zachování plné míry jeho samostatnosti, aby mohl co nejdéle aktivně a důstojně žít ve svém přirozeném prostředí bez hrozby sociálního vyloučení.

   

  Naše heslo: „PEČOVAT A POMÁHAT“

  PEČOVAT o klienty, kteří se již bez podpory druhé osoby neobejdou a POMÁHAT jim, aby mohli zůstat v domácím prostředí a žít důstojným a aktivním způsobem.

Vize

 • Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.

  Zajistit stabilní sociální službu, která bude poskytovaná v rozsahu potřeb uživatelů a zároveň bude ekonomicky udržitelná.

Strategie

 • Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.

  Podporujeme snahu uživatele vést běžný samostatný život v domácím prostředí. K tomu je nutné uchovat uživateli jeho kompetence a nezbavovat jej schopností, které by vedli k závislosti na jiné osobě případně na naší službě. Poskytovat podporu v čase, kdy to klienti potřebují a zachovat efektivnost využití personálu a prostředků, kterými služba disponuje.Věnovat se ekonomické udržitelnosti organizace.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies. více informací (PDF)

Souhlasím