Menu

Sdělujeme Vám, že ke dni 31. 12. 2023 ( 24.00 hod. ) byla ukončena činnost

Pečovatelské služby Kroměříž z.ú. a ten k datu 1. 1. 2024 ( 00.00 hod. )

vstoupil do likvidace.

 

 

 

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. je neziskovou organizací, která vznikla v roce 2005 vyčleněním ze Sociálních služeb města Kroměříže.

Naším veřejným závazkem je: Pečovat a pomáhat.

Služby jsou v tuto chvíli poskytovány v rozsahu terénní pečovatelské služby.

Co poskytujeme?

 • pomáháme při úkonech osobní hygieny,
 • pomáháme při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla, léků, oblékání atd.),
 • pomáháme se zajišťováním chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní),
 • poskytujeme základní sociální poradenství,
 • zajišťujeme koupání nebo sprchování klientů ve středisku osobní hygieny na Nitranské ulici v Kroměříži,
 • zajišťujeme dovoz obědů a další služby, podle sazebníku úkonů.

Komu poskytujeme služby?

 • klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s trojčaty a vícerčaty na základě písemné smlouvy

Za kolik?

 • výše uvedení klienti mohou čerpat služby dle ceníku sestaveného na základě vyhlášky 505/2006 Sb., což jsou služby dotované MPSV, Zlínským krajem,  městem Kroměříž, městem Morkovice-Slížany a obcí Tlumačov,
 • fakultativní úkony jsou hrazeny klientem ve výši přímých nákladů bez dotace.

Kde služby poskytujeme?

 • převážně v domácnostech klientů, v prostředí, na které jsou zvyklí a cití se v něm bezpečně,
 • na středisku osobní hygieny na Nitranské ulici 4091-2, kde se provádí koupele, sprchování,
 • Kroměříž a okolí, Tlumačov, mikroregion Morkovsko.

 

Poslání

 • Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.
 • Pečovatelská služba Kroměříž z.ú., Nitranská 4091-2 Kroměříž, (dále PS z.ú.) má jako své poslání u poskytovaných teréních a ambulantních služeb v zajištění takového rozsahu a formy pomoci a podpory, aby byla zachována lidská důstojnost osob. V rozsahu  individuálně stanovených potřeb osob, musí působit aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat k činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování, dodržuje lidská práva a základní svobody osob. Při tomto poskytuje zdarma základní sociální poradenství.

  Služby jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří sice žijí ve vlastních domácnostech, u rodiny, příbuzných, ale nejsou schopni bez pomoci jiné osoby zvládnout běžnou péči o vlastní osobu, zajistit chod domácnosti nebo udržet si kontakt se společenským prostředím. Dále je služba určena rodinám s dítětem/dětmi – u rodin, v nichž se narodila trojčata a vícerčata.

  Chceme podpořit snahu uživatele vést běžný samostatný život v domácím prostředí. Uživatelům, kteří jsou aktuálně v nepříznivé sociální situaci poskytujeme bezplatně informace
  v rozsahu základního poradenství. Uživatel si následně vybere službu (pečovatelskou službu terénní, ambulantní, případně kombinaci služeb), rozsah podpory a dohodne si frekvenci
  a termín poskytování dle možností poskytovatele.

  Rozsah podpory je průběžně přizpůsobován aktuálnímu stavu, individuálním potřebám a přáním uživatele, přičemž je kladen důraz na zachování plné míry jeho samostatnosti, aby mohl co nejdéle aktivně a důstojně žít ve svém přirozeném prostředí bez hrozby sociálního vyloučení.

   

  Naše heslo: „PEČOVAT A POMÁHAT“

  PEČOVAT o klienty, kteří se již bez podpory druhé osoby neobejdou a POMÁHAT jim, aby mohli zůstat v domácím prostředí a žít důstojným a aktivním způsobem.

Vize

 • Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.

  Zajistit stabilní sociální službu, která bude poskytovaná v rozsahu potřeb uživatelů a zároveň bude ekonomicky udržitelná.

Strategie

 • Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.

  Podporujeme snahu uživatele vést běžný samostatný život v domácím prostředí. K tomu je nutné uchovat uživateli jeho kompetence a nezbavovat jej schopností, které by vedli k závislosti na jiné osobě případně na naší službě. Poskytovat podporu v čase, kdy to klienti potřebují a zachovat efektivnost využití personálu a prostředků, kterými služba disponuje.Věnovat se ekonomické udržitelnosti organizace.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky. Více informací (PDF)

Přijmout Nastavení cookies

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
_gid Cookie analytického systému Google Analytics
^_gat_gtag_UA Cookie analytického systému Google Analytics
Povolit vše Povolit vybrané