Menu

Výroční zpráva 2011

15. 10. 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2011

Pečovatelské služby Kroměříž, o.p.s.

  www.pecovat.cz, tel. 573 341 700, mobil 777 749 024, prochazkova@pecovat.cz

 1. Obecné údaje

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. se sídlem na Nitranské ulici 4091/2 v Kroměříži funguje od roku 2005 jako obecně prospěšná společnost poskytující terénní pečovatelskou službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb.

Dále poskytujeme služby v obci Tlumačov a od 1. 1. 2011 i v mikroregionu Morkovsko.

Péče je poskytovaná převážně v domácnostech klientů, kde dochází pečovatelka, případně přímo v sídle společnosti, kde jsou vyčleněné prostory pro osobní hygienu.

Zajišťujeme rovněž rozvoz obědů. I rozvoz obědů chápeme jako sociální službu, neboť je to každodenní kontakt s klientem. Klienti mající problém si zajistit sami potraviny, či uvařit si sami jídlo, jsou tak denně zásobovani čerstvým a kvalitním obědem. Zároveň při kontaktu s pečovatelkou mohou požádat o pomoc, přivolání lékaře atd.

2. Organizace společnosti

Od 1. 1. 2011 nabyla účinnosti novela zákona 248/1995 Sb. O obecně prospěšných společnostech. Tato novela výrazně zasáhla do pravomocí a orgánů obecně prospěšných společností. Statutárním zástupcem je ředitel organizace, který tedy přebírá zodpovědnost za úkony společnosti.

Vzhledem k těmto změnám došlo k několika úpravám:

 1. zřizovatelem organizace se stalo město Kroměříž

 2. byla rozšířena správní rada na 6 členů – byli jmenováni do správní rady starostové obcí ( Tlumačov a Morkovice-Slížany) a zakladatelka organizace

 3. statutárním orgánem je ředitel

Správní rada

 • MUDr. Jarmila Číhalová – předsedkyně správní rady

 • Mgr. Hana Pitnerová – členka správní rady

 • Marek Šindler – člen správní rady

 • Anna Gruberová – členka správní rady

 • Ing. Antonín Jonášek – člen správní rady

 • Mgr. Pavel Horák – člen správní rady

Dozorčí rada

 • Anna Radová – předsedkyně dozorčí rady

 • JUDr. Eva Pálková – členka dozorčí rady

 • Ing. Petra Dolečková – členka dozorčí rady

Ředitelka

Ing. Michaela Procházková

Všem členům správní i dozorčí rady bychom chtěli poděkovat za jejich čas a práci, kterou poskytovali bezúplatně ve svém volném čase.

Organizační struktura

zakladatel

město Kroměříž

správní rada

dozorčí rada

Předseda SR

MUDr. Jarmila Číhalová

Předseda DR

Anna Radová

členové

Mgr. Hana Pitnerová

členové

JUDr. Eva Pálková

Marek Šindler

Ing. Petra Dolečková

Anna Gruberová

Mgr. Pavel Horák

Ing. Antonín Jonášek

ředitel společnosti

Ing. Michaela Procházková

3. Personální zajištění

Optimální personální zajištění služby je velmi složité a to z několika důvodů:

 • výkyvy v péči (hospitalizace klientů, přijetí do domova pro seniory, úmrtí)

 • zastupitelnost pečovatelek (dovolené, pracovní neschopnosti)

 • administrativní náročnost (dotace a vyúčtování dotací, vyúčtování péčí atd.)

 • zajištění finančních prostředků na mzdy

Pracovní pozice

Počet osob

Úvazek

Ředitel

1

1

Sociální pracovník

1

1

Pracovník v sociálních službách

29

16,4

Asistentka

1

1

Dohody o pracovní činnosti

3

1,1

Dohody o provedení práce

23

1,5

Rovněž dle zákona 108/2006 Sb. jsou pozice pracovníků v sociálních službách obsazovány zaměstnanci, kteří mají kvalifikační kurz. Ti, kteří tento kurz v rozsahu 150 hodin nemají, si musí kvalifikaci doplnit do 18ti měsíců.

Dále bylo zavedeno pravidelné vzdělávání zaměstnanců v rozsahu 24hod. za rok.

Zaměstnanci absolvují semináře, které přímo souvisí s jejich praxí. Vzdělávání zaměstnanců zvyšuje jejich zájem o profesi a má vliv na kvalitu vykonávaných služeb.

Opět bych na tomto místě chtěla poděkovat všem pracovnicím za jejich obětavou práci.

4. Klienti

Klienti, kterým poskytujeme služby, jsou zdravotně postižení občané starší 18-ti let a senioři.

KROMĚŘÍŽ

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

Leden

115

62

177

5

Únor

114

58

172

5

Březen

112

61

173

5

Duben

106

53

159

5

Květen

107

53

160

5

Červen

106

52

158

5

Červenec

104

51

155

5

Srpen

105

53

158

5

Září

108

53

161

5

Říjen

107

50

157

5

Listopad

104

46

150

5

Prosinec

103

45

148

4

TLUMAČOV

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

Leden

24

27

51

0

Únor

22

28

50

0

Březen

22

28

50

0

Duben

22

27

49

0

Květen

20

26

46

0

Červen

18

25

38

0

Červenec

20

22

42

0

Srpen

21

24

45

0

Září

20

23

43

0

Říjen

20

24

44

0

Listopad

20

24

44

0

Prosinec

20

24

44

0

MORKOVICE

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

Leden

42

19

61

1

Únor

41

16

57

0

Březen

43

17

60

0

Duben

44

19

63

0

Květen

43

17

60

0

Červen

47

14

61

0

Červenec

45

12

57

0

Srpen

41

14

55

0

Září

0

12

12

0

Říjen

0

11

11

0

Listopad

0

11

11

0

Prosinec

0

11

11

0

5. Hospodaření

Příjmy na realizaci pečovatelské služby

poskytovatel

částka v Kč

%

Dotace MPSV

2,313.000,-Kč

32,44

Dotace město Kroměříž

840.000,-Kč

11,78

Dotace obec Tlumačov

241.000,-Kč

3,38

Dotace Morkovice-Slížany

313.000,-Kč

4,39

Dotace Zlínský kraj

249.000,-Kč

3,49

Úhrady od klientů

2,379.009,-Kč

33,37

Příspěvky Úřadu práce

334.279,-Kč

4,69

Ostatní příjmy

460.548,-Kč

6,46

Celkem

7,129.836,-Kč

 

Výdaje na realizaci pečovatelské služby

položka

částka

%

Provozní náklady

2,138.468,-Kč

29,92

Mzdové náklady

3,533.953,-Kč

49,45

Odvody soc. a zdrav. pojištění

1,258.645,-Kč

17,61

Odpisy

215.856,-Kč

3,02

Celkem

7,146.922,-Kč

 

V roce 2011 došlo meziročně k výraznému nárůstu rozpočtu organizace. Důvodem se stalo opětovné rozšíření teritoria zastoupení organizace v oblasti mikroregionu Morkovsko. Tím se situace pro Pečovatelskou službu Kroměříž o.p.s. částečně zlepčila. Větší rozpočet však pokrývá zejména nárůst pracovníků a provozních nákladů.

7. Závěr

Pro Pečovatelskou službu Kroměříž o.p.s. přinesl rok 2011 celou řadu změn.

V počátku roku zejména převzetí péčí v mikroregionu Morkovsko a změnu zákona o obecně prospěšných společnostech.

V průběhu roku se však nezměnilo to podstatné. Stále jsme na blízku lidem, kteří potřebují podporu při péči o svou osobu, aby mohli setrvat doma.

V dnešní době ekonomické krize, kdy si rodinní příslušníci seniorů a zdravotně postižených osob, mají potřebu uchovat svou práci, je nezbytné převzít část jejich povinností. Je nutné si však uvědomit, že nepřebíráme celou odpovědnost za jejich rodiče a příbuzné. Co těmto lidem nemůžeme nahradit jsou jejich blízcí, po kterých je jim smutno a potřebují, aby si na ně našli čas. Vím, že je to složité, ale pečovatelka dceru či syna nenahradí.

Stále hledáme bod ekonomické udržitelnosti v protikladu lidských potřeb klientů.

Tlak na finanční efektivitu poskytování služby je velmi výrazný.

Došlo k výraznému omezení podpory města Kroměříž, které snížilo dotace pro rok 2011 o 20% a pro rok 2012 o dalších 20%. Právě v této době jsme velmi rádi, že jsou organizace a lidé, kteří nás podpořili finančně nebo svou prací.

Schodek v dotaci města Kroměříž se nám naštěstí podařilo vykompenzovat dotací Zlínského kraje, který nám poskytl dotaci 250.000,-Kč. Děkujeme.

Závěrem bych chtěla rovněž poděkovat všem členům správní a dozorčí rady, kteří věnují čas naší organizaci bez finančních nároků.

Ing. Michaela Procházková

ředitelka

Pečovatelské služby Kroměříž o.p.s.

> Zpět na úvod > Archiv starších zpráv

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky. Více informací (PDF)

Přijmout Nastavení cookies

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
_gid Cookie analytického systému Google Analytics
^_gat_gtag_UA Cookie analytického systému Google Analytics
Povolit vše Povolit vybrané