Menu

Věstník 1 - 2009

29. 03. 10

Vážené dámy a pánové,

ačkoliv je už za námi měsíc leden, přesto mi dovolte, abych Vám ještě popřála hodně zdraví a hezkých chvil v novém roce.

V předvánočním období jsem se s Vámi setkala při roznášení mikulášských nadílek nebo při dni otevřených dveří u nás na Pečovatelské službě. Někteří klienti mi právem vyčinili, že jsem slibovala, že Vás všechny navštívím a neučnila jsem tak. Moc mě to mrzí, ale.....
Ti z Vás, kteří nebydlí na Nitranské ulici, nevědí, že přebudováváme jak prostory, tak celý systém poskytování péče. To mi opravdu bere veškerý čas. Omlouvám se, že dávám sliby, které neplním. Budu se snažit uspořádat další dny otevřených dveří nebo jiné akce, na kterých se budeme moci potkat v tomto roce. Nebudu už slibovat, že Vás všechny navštívím, ale pokusím se aspoň o setkávání se s Vámi touto formou. Za to Vám slíbuji, že se i nadále budu snažit udržet, rozšířit a zkvalitnít péči o Vás, naše klienty.

Vzhledem k ohlasu, jaký měl předvánoční den otevřených dveří, doufám, že další aktivity, které pro Vás chystáme, budou stejně úspěšné.

OTEVÍRÁME NOVĚ JIŽ OD 2. ÚNORA

1. péče v pondělí až pátek do 22.00 hod. a v sobotu a neděli 8.00 - 16.00 hod.
- péči Vám bude poskytovat zdravotní sestra (NE VAŠE PEČOVATELKA)
- je možné si domluvit pravidelnou péči, která bude hrazena podle sazebníku základních úkonů bez navýšení
- je možné domluvit si ošetřovatelské úkony (injekce, převazy, měření tlaku atd.) od 14.00 hod. do 22.00 hod. v době služby sestry – tyto úkony jsou
v ceníku fakultativních úkonů
- prosím Vás, abyste nepožadovali běžný úklid a nákup po sestře, ale využili pečovatelky do 14.00 hod. Pokud bude mít sestra časový prostor, tak Vám
- třeba i nakoupí, ale měla by spíše zajišťovat přímou péči o ty z Vás, kteří to potřebují. Úklid v případě nějaké nehody nebo mimořádného stavu
rovněž udělá.
- dva dny v týdnu budou vykonávat praxi studentky 4. ročníku zdravotnické školy pod dohledem Mgr. Věry Koščové

71.. Ošetřovatelské úkony (provádí ošetřovatelka, zdravotní sestra)
710 jednoduchý ošetřovatelský úkon + přesun mimo ošetřovnu (na žádost
klienta, bez zdravotní indikace lékařem)mater. klienta /35,-Kč do 15 min.
711 bandáž a mazání dolních končetin + přesun mimo ošetřov (na žádost
klienta, bez zdravotní indikace lékařem)mater. klienta /15,-Kč za 1 končetinu
712 prevence proti dekubitům – polohování, mazání, masáže + přesun
(na žádost klienta, bez zdravotní indikace lékařem) materiál klienta /20,-Kč do 15 min.
713 ošetření dekubitů + přesun mimo ošetřovnu(na žádost klienta,
bez zdravotní indikace lékařem) materiál klienta /35,-Kč do 15 min.
714 orientační měření TK, TT, vážení – pouze na ošetřovně /10,-Kč/úkon
715 příprava léků na týden do zásobníku dle ordinace lékaře /30,-Kč/úkon
716 dohled nad aplikací léků, inzulínu + přesun mimo ošetřovnu /10,-Kč/ úkon
/max.30,-Kč/den

2. pohotovostní péče

Pohotovostní péči zavádíme ve zkušebním provozu. Cílem je zjistit, zda o tuto službu bude zájem a v jakém rozsahu.

Kdo může pohotovostní péči využít?

- všichni naši klienti, včetně těch, kterým vozíme oběd – platí při měsíčním vyúčtování
- osoby, které pomoc v rozsahu pečovatelské služby jednorázově potřebují a patří do cílové skupiny senioři, zdravotně postižení nebo dlouhodobě nemocní.
Platí hned při poskytnutí péče.

Rozsah péče a podmínky:

- je poskytovaná v době výkonu služby zdravotní sestry – tedy pondělí až pátek 14.00 – 22.00 hod. a sobota, neděle 8.00 – 16.00 hod
- je poskytovaná při mimořádných situacích na žádost klienta
- je možné zajistit dopravu klienta na pohotovost
- je poskytovaná za pohotovostní poplatek, který zahrnuje dopravu pečovatelky po Kroměříži + vykonané úkony dle sazebníku
- v případě, že je Vám následně přivolaná lékařská pohotovost, tak podléhá poplatku lékařské pohotovost
- úkony sjednané ve smlouvě v rozsahu pondělí až neděle jsou bez příplatku
- úkony ve smlouvě nesjednané a mimo sjednané dny podléhají příplatku

Např. Sjednáte si pomoc při osobní hygieně Po – Ne pak při zajištění ososbní hygieny denně do 22.00 hod a v sobotu a neděli 8.00 -16.00hod. neplatíte příplatek. Pokud se však stane, že budete potřebovat úklid a nemáte jej sjednaný pak od 14.00 – 22.00hod. a v sobotu a neděli bude účtován příplatek (příplatek na Nitranské ulici činí 30,-Kč, v Kroměříži mimo Nitranskou ul. činí 100,-Kč – zahrnuje již přesun pečovatelky)

Účelem je zajistit péči klientům, kteří se dostanou do nenadálé, nepříznivé situace.
(např. pád z vozíku, z postele, inkontinence, zhoršení stavu, doprava k lékaři a doprovod)

Chceme zvýšit Váš pocit bezpečí vědomím, že nejste sami.

3. rehabilitace – masáže, parafin

Masáže a aplikace parafinu budeme poskytovat jak klientů, tak osobám, které o ně pečují.
Zároveň chceme tuto službu nabízet i veřejnosti, abychom získali prostředky na provoz pečovatelské služby a denního stacionáře.

Našim klientům budeme poskytovat slevy, balíčky služeb – např. koupel, masáž a parafin za zvýhodněné ceny.

Již nyní klienti obdrželi dárkové poukazy a mohou využít masáže nebo aplikace parafinu.

Dozajista si tak zpříjemníte zimní den. Pokud budete potřebovat dopravu na středisko, tak si ji sjednejte při objednávce. Poukaz je platný na objednávky do 31. 3. 2009

731 doprava os. automobilem k lékaři či po městě (Kroměříž) /20,-Kč
7.30-16.00 hod.+ přesun z Nitranské ulice ke klientovi, cesta /do 15 min
a přesun zpět na Nitranskou ulici v kilometrech x 5,-Kč/km /+ 5,-Kč/km

Pokud se Vám aplikace parafinu a masáže budou líbit, tak můžete využít permanentky na 10 úkonů (lze čerpat dva při jedné návštěvě např. parafin+masáž), kde získáte slevu 20%.
Výběr masáží podle ceníku.

Klienti odebírající péči mohou získat za dohodnutých podmínek slevy až 50%.

CENÍK MASÁŽÍ

Klasická masáž
Celková /60 minut/ 300,- Kč
Záda + šíje /35 minut/ 150,- Kč
Záda /25 minut/ 100,- Kč
Horní končetiny /25 minut/ 130,- Kč
Dolní končetiny /30 minut/ 150,- Kč
Břicho /15 minut/ 50,- Kč

Lávové kameny
Celková /100 minut/ 650,- Kč
Záda + šíje /40 minut/ 300,- Kč
Horní končetiny /30 minut/ 200,- Kč
Dolní končetiny /40 minut/ 250,- Kč
Břicho /15 minut/ 100,- Kč

Reflexologie
Masáž plochy nohou /30 minut/ 280,- Kč

Anticelulitidová masáž
Nohy + břicho /80 minut/ 450,- Kč

Parafín
1 Aplikace /cca 15 minut/ 140,- Kč

4. doprava klientů

Potřebujete navštívit lékaře a nechtějí Vám napsat sanitku? Je náledí a Vy se bojíte sami jít k lékaři, na úřad nebo na nákup? V těchto situacích můžete využít dopravu pečovatelské služby. Můžete požádat I o přesun do auta a z auta naším invalidním vozíkem.

Přednostně zajišťujeme dopravu k lékaři – ostatní přepravu po dohodě (podle obsazenosti vozidel a řidičů).

Co Vás to bude stát?

731 doprava os. automobilem k lékaři či po městě (Kroměříž) /20,-Kč
7.30-16.00 hod. + přesun z Nitranské ulice ke klientovi, cesta /do 15 min.
a přesun zpět na Nitranskou ulici v kilometrech x 5,-Kč/km a
parkovné /5,-Kč/km
732 dovoz a odvoz – přesun klienta z auta k lékaři a zpět, /25,-Kč
čekání /do 15 min.

Příklad:
cesta z Nitranské ke klientovi 2km + od klienta do nemocnice 2km, cesta z nemocnice
na Nitranskou 0,5 km = 4,5 km x 5,-Kč/km = 22,50 Kč
čas spotřebovaný na dopravu (jízda autem) 10min. = 20,-Kč
čas na přesun klienta k lékaři (doprava vozíčkem k lékaři) 12min. = 25,-Kč
CELKEM = 67,50 Kč


5. půjčování kompenzačních pomůcek

Při zhoršení Vašeho zdravotního stavu si můžete u nás zapůjčit kompenzační pomůcky až do doby, než Vám lékař předepíše Vaše.

Ceník půjčování kompenzačních pomůcek – sazba za 1 měsíc,
Pomůcky /Půjčovné/ Manipulační poplatek (dezinfekce + údržba)
Invalidní vozík /400,- Kč/ 100,- Kč
Chodítko /200,- Kč/ 100,- Kč
Kolečkové WC křeslo /250,- Kč/ 100,- Kč
Lůžko polohovací /1.000,- Kč/ 200,- Kč + vratná záloha na matraci ve výši 2.000,- Kč

Ceník půjčování kompenzačních pomůcek – denní sazba,
Pomůcky /Půjčovné/ Manipulační poplatek (dezinfekce)
Invalidní vozík /50,- Kč/ 50,- Kč
Chodítko /30,- Kč/ 50,- Kč
Kolečkové WC křeslo /50,- Kč/ 50,- Kč

Nájemce hradí jednorázový manipulační poplatek.

Dle domluvy i možnost dovozu pomůcky (mimo polohovacího lůžka) domů
za poplatek:
- město Kroměříž (150,- Kč)
- mimo město (8,- Kč/km + 100,- Kč).
Cena dopravy polohovacího lůžka dle dohody.

Věřím, že tím zvýšíme komfort jak Váš, tak osob, které o Vás pečují.

Připravujeme

V našem zařízení bude zřízen Denní stacionář – Centum denních služeb. Tento typ služby bude určen pro dospělé osoby s různou formou zdravotního postižení, kteří jsou klienty Pečovatelské služby Kroměříž o.p.s. Stacionář bude rozdělený na tři části.

První část bude sloužit k odpočinkové činnosti jako je četba denního tisku a knih, poslech relaxační hudby, sledování televize, hlavně povídání si o zajímavých věcech z běžného života dle zájmu klientů.

Druhou část bude tvořit pracovní místnost, ve které budou probíhat různé aktivity rukodělného zaměření jako je háčkování, vyšívání, paličkování, výroba věnečků z přírodnin, výrobky ze slaného těsta a z keramiky, šperky z hmoty fimo, práce s látkou atd.

Třetí část stacionáře je určena klientům, kteří si potřebují v průběhu dne lehnout. Jde o pokoj se dvěma lůžky.

Pro klienty ráno přijedeme a odpoledne je zase dovezeme.
Provoz je zajištěn od 7.00 hod. do 17.00 hod. od pondělí do pátku.
Cena zahrnuje základní péči dle sazebníku úhrad v bodě 1. - 3. mimo koupel
Cena nezahrnuje dopravu, stravu a fakultativní úkony.

> Zpět na úvod > Archiv starších zpráv

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky. Více informací (PDF)

Přijmout Nastavení cookies

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
_gid Cookie analytického systému Google Analytics
^_gat_gtag_UA Cookie analytického systému Google Analytics
Povolit vše Povolit vybrané