Menu

Služby pro veřejnost

17. 11. 08

Klienti, kteří splňují podmínky zákona 108/2006 Sb., což jsou senioři, zdravotně postižení a chronicky nemocní, využívají našich služeb za ceny dotované MPSV, Zlínským krajem a městem Kroměříž.

Ostatní klienti mohou našich služeb využít například při dlouhodobé pracovní neschopnosti, po úrazu, po hospitalizaci atd. Rovněž rehabilitace, rozvoz obědů a další služby může využívat veřejnost za ceny nedotované.

Tím poskytujete podporu naší neziskové organizaci, neboť takto získané prostředky budou zpětně využity pro udržení a rozšíření služeb klientům.

> Zpět na úvod > Archiv starších zpráv zde