Vánoční besídka

29. 03. 10

Dovolujeme si Vás pozvat na vánoční besídku, která se uskuteční 17. 12. 2009 od 13.00 hod. do 16.00 hod na Nitranské ulici.

Program bude následující:

13.00 – 14.00 postupný dovoz klientů (ale můžete přijít i sami, pokud Vám to umožní zdravotní stav)
13.30 – 14.30 zdobení vánočního stromečku před domem
13.30 – 14.30 vystoupení dětí ze ZŠ Zachar pod vedením p. učitelky Vérostové
14.30 – 16.00 posezení s kytarou a harmonikou
16.00 postupný odvoz klientů.

Věřím, že stejně jako v předešlém roce se zúčastníte v hojném počtu. Jen Vás chci upozornit, že je nutné vrátit návratku, kterou jste obdrželi spolu s pozvánkou. Jde o to, abychom věděli, kolik lidí se zúčastní a kdo potřebuje dovoz. Rovněž je potřeba počítat s tím, že Vás všechny nemůžeme odvézt najednou ve 13.00 hod., ale budeme Vás postupně svážet a následně rozvážet.

Věřím, že to bude příjemně strávené odpoledne.

> Zpět na úvod > Archiv starších zpráv zde