Pečovatelská služba Kroměříž

Pečovatelská služba Kroměříž

21. 06. 16

Výroční zpráva 2015

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. se sídlem Nitranská 4091/11 Kroměříž, provozuje svou činnost od roku 2005. Naše společnost poskytuje terénní pečovatelskou službu a ambulantní pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších novel. (čtěte více)

26. 08. 15

Výroční zpráva 2014

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. sídlí na ulici Nitranská 4091/2 v Kroměříži a funguje již od roku 2005. Tato obecně prospěšná společnost poskytuje terénní pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. (čtěte více)

23. 01. 15

Nový rok a nové informace

Na problémy nejste sami. Knižní vydání s informacemi Města Kroměříž. (čtěte více)

04. 12. 14

Výroční zpráva 2013

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. sídlí na Nitranské ulici 4091/2 v Kroměříži. Tato obecně prospěšná společnost, poskytující terénní pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, funguje již od roku 2005. (čtěte více)

> Archiv starších zpráv zde
ESF ČR

Naše společnost čerpá finanční příspěvky na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85% z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR.