Pečovatelská služba Kroměříž

Pečovatelská služba Kroměříž

26. 08. 15

Výroční zpráva 2014

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. sídlí na ulici Nitranská 4091/2 v Kroměříži a funguje již od roku 2005. Tato obecně prospěšná společnost poskytuje terénní pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. (čtěte více)

23. 01. 15

Nový rok a nové informace

Na problémy nejste sami. Knižní vydání s informacemi Města Kroměříž. (čtěte více)

04. 12. 14

Výroční zpráva 2013

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. sídlí na Nitranské ulici 4091/2 v Kroměříži. Tato obecně prospěšná společnost, poskytující terénní pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, funguje již od roku 2005. (čtěte více)

28. 04. 14

Omezení svéprávnosti není jedinou volbou.

Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) zavedl od 1.1.2014 po mnoha desetiletích změny v právní úpravě právního jednání osob se zdravotním postižením. Zákonoilárce alespoň částečně reflektoval ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením1 (dále jen úmluva) a vložil do zákona nové instituty pamatuiící na specifickou situaci právě této cílové skupiny. Tito liité budou moci vyžívat vhodné alternativy, které jim pomohou vyřešit potřebnou podporu, pomoc či zastoupení. (čtěte více)

> Archiv starších zpráv zde
ESF ČR

Naše společnost čerpá finanční příspěvky na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85% z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR.